Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Szkeptikus

2008.02.12

Szkeptikus idézetek

       
Az egyik kedvenc rajzfilmemben az átverésre kiszemelt gyanútlan áldozat jóshoz fordul, aki - miután gondosan tanulmányozta a tenyerét, - aggodalmasan közli vele: "Ön rendkívül hiszékeny".
     Carl Sagan   

   
Jól jegyezze meg minden természetbúvár ezt a szabályt: szemlélje gyanakvással mindazt, amit elméje különleges megelégedéssel fogad.
     Francis Bacon   

   
Még korunk szélhámosainak is tudósnak kell magukat szinlelni, mert különben senki sem hinne nekik.
     Carl Friedrich von Weizsäcker   

   
Ha ötven millióan hisznek is valami ostobaságban, attól az még ostobaság.
     Anatole France   

   
Nincs az a bizonyság, amely elegendő lenne a csoda bizonyításához, ha csak (...) hamis volta sokkal inkább csodaszámba menne, mint a tény, amelyet igazolni szándékoztunk.
     David Hume   

   
Az ember ott szedi a tudományt, ahol találja, - ennél fogva nem mindig a tudósok könyvéből szedi.
     Móra Ferenc   

   
Majdnem minden tudásunkért nem azoknak tartozunk, akik egyetértettek, hanem azoknak, akik eltértek.
     Charles Caleb Colton   

   
Olvassuk csak el a Bibliát a teológia beteges színjátéka nélkül, csak úgy, mint más könyveket, saját értelmünk ítéletére hagyatkozva, a belső hangunkra hallgatva, nem a zajos Bábelre odakint! Legtöbbünknek megvan a megfelelő ítélőképessége. Használni tudjuk, vagy mások kell, hogy etessenek minket, mint a csecsemőket?
     Luther Burbank   

   
Tehát mélységesen vallásos voltam, de 12 éves koromban ennek hirtelen vége szakadt. Azáltal, hogy sok közismert tudományos könyvet olvastam, hamarosan arra a meggyőződésre jutottam, hogy sok bibliai történet nem lehet igaz. Ez a felismerés tett gyanakvóvá minden hatalommal szemben, és ez a hozzáállás egész életemet végigkíséri.
     Albert Einstein   

   
Egy erős, politikai, gazdasági, vallási vagy szociális hatalommal rendelkező intézmény ellen lázadni veszélyes, és nagyon kevés ember teszi meg, kivéve talán tömegben. A "tudomány" intézménye ellen lázadni viszont a legkönnyebb dolog a világon, és bárki megteheti, és hihetetlenül bátornak érezheti magát, anélkül, hogy egy fikarcnyit is kockáztatna. Így a döntő többség, aki az asztrológiában hisz, és hogy a bolygóknak nincs jobb dolguk, mint hogy kódot alkossanak, amely megmondja, hogy a holnapi nap jó-e arra, hogy egy üzletet megkössön, vagy sem, mind felháborodnak, ha egy pár csillagász elítéli őket.
     Isaac Asimov   

   
Nem lándzsák és kardok, katonák vagy hadseregek mozdítják elő az igazságot, hanem vita és szelíd meggyőzés.
     Szent Athanasius   
       
       
Tudományos vitatkozásoknál nem a személy, nem a tekintély, hanem egyedül az igazság bírhat döntő erővel.
     Deák Ferenc   

   
Ha nem tudjuk, hogyan ellenőrizzünk egy elméletet, akkor joggal kételkedhetünk abban, hogy van-e egyáltalán valami olyan valóság (vagy valóságos szint), amelyet a kérdéses elmélet leírna; ha pedig pozitíve tudjuk, hogy nem lehet ellenőrizni, akkor kételyeink növekedni fognak; arra gyanakodhatunk, hogy egy puszta mítoszról vagy meséről van szó. Ha azonban egy elmélet ellenőrizhető, akkor ebből az következik, hogy bizonyos fajta események nem következhetnek be; s így az elmélet állít valamit a valóságról.
     Karl Popper   

   
Csak kétféleképpen élheted az életed. Vagy abban hiszel, a világon semmi sem varázslat. Vagy pedig abban, hogy a világon minden varázslat.
     Albert Einstein   

   
A tudomány kérdéseiben ezrek fennhatósága nem ér fel egy egyed érvelésével.
     Galileo Galilei   
   

Nincs hasznosabb, mint felismerni, hogy tévedtünk.
     Joseph Joubert   

   
A tudatlant lehetetlen érvekkel meggyőzni.
     William Gibbs McAdoo   

   
Az a legköltségesebb ostobaság, ha szenvedélyesen hiszünk egy nyilvánvalóan hamis dologban.
     Henry Louis Mencken   

   
Aki vitatkozás közben a tekintélyre támaszkodik, nem az értelmét használja, hanem inkább a memóriáját.
     Leonardo da Vinci   

   
Egy szemtanúnak minden tekintetben hitelt adhatsz, ha nem forog fenn önérdek, szenvedély, előítélet, vagy hit a csodákban. De ha ezek közül bármelyik fennáll, gyűjts további bizonyítékot, éspedig annál többet, minél valószínűtlenebb a tanú állítása.
     Thomas Henry Huxley   

   
A hiszékeny elme (...) abban leli a legnagyobb örömét, ha hihetetlen dolgokban hisz. Annál könnyebben hiszi el őket, minél hihetetlenebbek; de nem kelti fel az érdeklődését az, ami egyszerűen hozzáférhető, mert az ilyenekben akárki hihet.
     Samuel Butler   

   
A legsúlyosabb hiba, ha a tények megismerése előtt kezdünk el elméleteket gyártani. Biztos, hogy a tényeket kezdjük majd el hozzáigazítani az elmélethez, pedig éppen fordítva kellene eljárni.
     Scherlock Holmes   

   
A valódi emlékek gyakran hihetetlenek, a csalfa emlékek viszont néha annyira meggyőzőek, hogy képesek helyettesíteni a valóságot.
     Gabriel García Márquez   

   
A tudatlanság gyakrabban vezet önhittségre, mint a tudás: olyanok szokták határozottan kijelenteni, hogy a tudomány soha sem fogja ezt vagy azt megoldani, akik keveset tudnak, nem pedig olyanok, akik sokat.
     Charles Darwin   

   
Kipróbálás és igazolás nélkül az intuíció önmagában nem elegendő az igazsághoz.
     Bertrand Russell   

   
A tudomány egyik parancsolata így szól: "Ne higgy a tekintélynek!"
     Carl Sagan   

   
       
Akik rá tudnak venni, hogy abszurd dolgokban higgy, rá tudnak venni kegyetlenkedésekre is.
     Voltaire   

   
Lassan nyilvánvalóvá válik, hogy a legnagyobb babonáink egyike az elme különválasztása a testtől.
     Alan Wilson Watts   

   
Sohase fojts vissza, ne hallgass el magad előtt semmit, ami a saját gondolatod ellenében gondolható!
     Friedrich Nietzsche   

   
Azt, ami van, úgy, ahogy van - tehát az igazat igaz módon kimondani felszínesnek látszik; azt, ami van, úgy, ahogy nincs - tehát az igazat nem igaz módra, fordítva kimondani mély értelműnek látszik.
     Ludwig Feuerbach   

   
A csoda megfosztja hitelétől a tapasztalatot; tehát a csoda maga sem érdemel hitelt.
     Ludwig Feuerbach   

   
Helytelenül értelmezett igazságok több kárt okozhatnak, mint az indokolt tévedések.
     Thomas Henry Huxley   

   
Azért mondom én, gazdagok azok, akiknek kérdéseik vannak, s a legszegényebbnél szegényebbek, kiknek csak válaszaik.
     Bolyai János   

   
Az igazságnak nincs szüksége arra, hogy az emberek egy helyre gyűljenek imádatára.
     Bolyai János   

   
Ha az idegenek olyan okosak, hogy tudnak utazni az űrben, akkor miért a leghülyébbeket rabolják el?
       

   
Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést.
     Albert Einstein   

   
Bölcsesség az, ha mindig tudatában vagyunk annak, mennyire tévesek lehetnek nézeteink, és mennyire bizonytalanok mindazok a dolgok, amelyekre a leginkább számítunk.
     Gerald Brenan   

   
A kétkedés a tudás kezdete.
     Khalil Gibran   

   
Tudományosan képzett, kritikusan gondolkodó elmék számára az áltudományos munkák olvasása olykor szórakoztató. Kesernyéssé csak akkor válik az olvasó szájíze, ha arra gondol, hogy a szerző nem tréfának szánja művét, és vannak olvasók is, akik komolyan veszik ezeket a hóbortos írásokat. A tudománnyal foglalkozók számára azonban feltétlenül hasznos az áltudomány megismerése. Az áltudomány: torzító tükör, melyben a kutató hibái - módszerbeli és jellemhibák egyaránt - karikírozva jelennek meg.
     Beck Mihály   

   
A szent mítoszoknak nem lehet jövőjük. Hogy miért nem? A kíváncsiságunk miatt.
     Daniel Dennett   

   
A tudással nő a kételkedés is.
     Johann Wolfgang von Goethe   

       
Kételkedem, tehát gondolkodom.
     Werner Mitsch   

   
A kételkedés serkenti a gondolkodást. Minél pontosabban tudom, mit kell gondolnom, annál kevésbé tudom, mit gondolok valójában.
     Péter Usztyinov   

   
Ha valaki mindjárt kezdetben bizonyosságot akar, kétségek közt fogja végezni. De ha mérsékli magát, és a kételyekkel kezdi, akkor el fog jutni a bizonyosságig.
     Francis Bacon   

   
Aki helyes felismerésekre vágyik, annak előbb helyénvaló kételyeket kell támasztania.
     Arisztotelész   

   
Nem az a kérdés, hogy akarunk-e hinni, hanem az, hogy akarunk-e tanulni - és ez épp az ellenkezője.
     Bertrand Russell   

   
Olyan mélységekbe süllyedünk, ahol már az egyértelműt is megkérdőjelezi az intelligens ember.
     George Orwell   

   
Az emberi gondolkodás rendjével szögesen ellentétes azért hinni el dolgokat, mert azt akarjuk, hogy azok legyenek, és nem azért, mert láttuk, hogy valóban léteznek.
     Jacques-Bénigne Bossuet   

   
Lemond az igazságról, aki megnyugszik abban, amelyikben él.
     Jacques-Bénigne Bossuet   

   
Bizonyos önálló munka nélkül egyetlen komoly kérdésben sem lehet megtalálni az igazságot, és aki fél a munkától, az maga fosztja meg magát attól a lehetőségtől, hogy az igazságot megtalálja.
     Vlagyimir Iljics Lenin   

   
A süketnél is rosszabb az, aki nem akar hallani.
     Vlagyimir Iljics Lenin   

   
Ha a forgatáson eltüsszentem magam, 40 ember jön mindjárt valami csodagyógynövénnyel. Bokszolni is azért kezdtem el, mert ez az én válaszom azokra a figurákra, akik fehér pizsamában egymás chi-jét tapogatják.
     Hugh Laurie   

   
Mi a hagyomány? Felsőbbrendű tekintély, amelynek nem azért engedelmeskedünk, mert a számunkra hasznosat parancsolja ránk, hanem azért, mert parancsol.
     Friedrich Nietzsche   

   
Azzal pocsékoljuk el a legtöbb időt, ha nem gondoljuk végig a dolgokat.
     Alfred Herrhausen   

   
A dogma nem más, mint határozott tilalom a gondolkodásra.
     Ludwig Feuerbach   

   
Az emberi értelem jellemző és szakadatlan hibája, hogy jobban izgatja a megerősítés, mint a cáfolat.
     Francis Bacon