Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Munka

2008.02.12

Munkával kapcsolatos idézetek

       
Ha valakit teljesen meg akarnék semmisíteni, széttaposni, a legszörnyűbb büntetéssel akarnám sújtani, amelytől még a legszörnyűbb gyilkos is megremegne és összeroskadna, nem kellene egyebet tenni, mint a munkáját teljesen haszontalanná és értelmetlenné tenni.
     Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij   

   
Nincs nagyobb veszedelem, mint abbahagyni a munkát; leszokik róla az ember. Leszokni róla könnyű, újra megszokni nehéz.
     Victor Hugó   

   
Egyetlen szervezet sem támaszkodhat zsenikre, mert azokból kevés van és megbízhatatlanok. Egy szervezet erejének az a próbája, hogy többet tud-e felszínre hozni egy közönséges földi halandóból, mint amire az képesnek látszik, előhívja-e rejtett energiáit, hogy azzal másokat is segítsen képességeik kibontakoztatásában. Egy szervezet célja, hogy átlagos embereket átlgon felüli tettekre tegyen képessé.
     Peter Ferdinand Drucker   

   
Aki egy életen át hajszolja magát, csak a halálát hajszolja.
     José Narosky   

   
Aki egy nap alatt akar meggazdagodni, azt egy éven belül felakasztják.
     Leonardo da Vinci   

   
Minden fizetett munka kiszívja és elkoptatja az elmét.
     Arisztotelész   

   
Aki folyvást "valahova följebb" törekszik, annak számolnia kell azzal, hogy egy napon elszédül.
     Milan Kundera   

   
A világ tele van készséges emberekkel. Az egyik fele kész dolgozni, a másik fele kész hagyni őket dolgozni.
     Robert Frost   

   
Fontold meg jól, mit kezdesz; válaszd meg az eszközöket okosságod szerint; munkálj fáradhatatlanul; s ha mindent, amit erőd s körülményed enged, megtettél: nem vádolhatod magadat, bár a kimenetel óhajtásodnak meg nem felel is.
     Kölcsey Ferenc   

   
Munka. Pontos definíciója: Amit nem csinálok szívesen.
     Karinthy Frigyes   

   
Akié a gép, azé az ember!
     Szabó Lőrinc   


Én boldog pillanataimban gyermeknek érzem magamat és akkor derűs a szívem, ha munkámban játékot fedezek föl. Félek a játszani nem tudó emberektől és mindig azon leszek, hogy az emberek játékos kedve el ne lankadjon, hogy azok a szűkös életfeltételek, melyek a játék kedvét és lehetőségét szegik, megszűnjenek.
     József Attila   

   
Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes.
     József Attila   

       
Semmi sem különösen nehéz, ha kis munkákra osztod.
     Henry Ford   

   
Életünk legnagyobb része úgy telik el, hogy rosszul cselekszünk, nagy része úgy, hogy semmit sem csinálunk, szinte egész életünk pedig úgy, hogy mást csinálunk, mint amit kellene.
     Seneca   

   
A legjobb az, ha a nagy problémákkal már akkor foglalkozunk, amikor még kicsik.
     Vető József   

   
Férfi és nő természete szerint minden szakmára egyaránt alkalmas; csak a nő gyengébb.
     Platón   

   
A munkás méhnek nincsen ideje búbánatra.
     William Blake   

   
Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van?
     Katherine Graham   

   
A terv csupán jó szándék marad, ha nem fajul azonnal kemény munkává.
     Peter Ferdinand Drucker   

   
Ha valamit szívvel-lélekkel csinálunk, akkor megsokszorozódik az energiánk, szinte kifogyhatatlanná válik. De ha kételyeink vannak, és nem vagyunk biztosak a dolgunkban, akkor szorongani kezdünk. Az a fizikai és érzelmi energia, amelyet a szorongás emészt fel, elképesztő mértékű.
     Helen De Rosis   

   
Főnök: az a valaki, aki késik, amikor korán beérsz a munkába, és korán jön, amikor késel.
     Jerry F. Lieberman   

   
Ami nehéz, ahhoz kell egy kis idő, a lehetetlenhez valamivel több.
     Fridtjof Wedel-Jarlsberg Nansen   

   
Légváraitokat ne építsétek túl magasra, hacsak nem akartok egész életetekben fölfelé kapaszkodni.
     H. Moonen   

   
Csigalépcső vezet minden magas tisztséghez.
     Francis Bacon   

   
A mindennapok forgatagában nagyon könnyen beleeshetünk a siker hajszolásának csapdájába: mind keményebben dolgozunk azért, hogy minél magasabbra jussunk az érvényesülés létrafokain, s csak amikor a létra tetejére érünk, vesszük észre, hogy az nem a jó falhoz támaszkodik.
     Stephen R. Covey   

   
Nincs olyan eszköz, melyhez az ember ne folyamodna, hogy megmeneküljön a gondolkodás fáradalmaitól.
     Thomas Alva Edison   


Az igaz, hogy a kemény munka még senkit sem ölt meg, de minek kockáztasson az ember?
     Ronald Reagan   

       
Miért keresel nyugalmat, mikor munkára születtél?
     Kempis Tamás   

   
Ne gondold, hogy ami neked nehezedre esik, az emberileg lehetetlen. Inkább úgy fogd fel, hogy ami emberileg lehetséges és megszokott, azt te is elérheted.
     Marcus Aurelius   

   
A kezdet az egésznek a fele.
     Arisztotelész   

   
A titok, hogyan leljünk örömet munkánkban, egyetlen szóban rejlik: kiválóság. Ha az ember tudja, hogyan csináljon valamit igazán jól, máris örömét leli benne.
     Pearl Sydenstricker Buck   

   
Ha csak azt tesszük, ami nem esik nehezünkre, soha nem leszünk sikeresek. Abból tudhatjuk, hogy jó úton vagyunk a sikeres élet felé, ha az út, amelyen járunk meredeken felfelé halad.
     Gary Chapman   


Az élet túl rövid ahhoz, hogy ne szeresd azt, amit csinálsz.
     Ray Krock   

   
Nevetséges dolog elvállalni egy férfi munkáját azzal a felkiáltással, hogy azt egy nő is meg tudja csinálni. Csak azért vállald el, mert a Te munkád, és Te akarod megcsinálni.
     Dorothy Leigh Sayers   

   
Tapasztaltad-e már, hogy ami könnyű, erőfeszítés nélkül véghezvihető számodra, az nem igazi értéke sorsodnak, mert már tudod. Átélted. Nem tanulsz újat belőle. Hajlandó vagy már elfogadni azt, hogy ami nehéz, fájdalmas erőfeszítéseket kíván, egyedül attól nőnek lelki izmaid?
     Szepes Mária   

   
Csak a munka fejti ki, csak az tartja fel a testnek és léleknek erejét; csak munka tesz hasznossá magunk és polgártársainkra nézve.
     Deák Ferenc   

   
A munkás beleteszi az életét a tárgyba; de az immár nem az övé, hanem a tárgyé.
     Karl Marx   

   
A látszat olykor éppoly sikeres, mint a valódi teljesítmény.
     Carl Gustav Jung   

   
Megveheted egy ember idejét, megveheted egy adott helyen való fizikai jelenlétét, órabérért szakszerű izommozdulatainak meghatározott részét. De lelkesedést nem tudsz vásárolni. Kezdeményezőkészséget sem. A szív, az ész, a lélek odaadását sem. Ezek nem megvásárolhatók, csak elnyerhetők.
     Clarence Francis   

   
Változás' szeretete tart munkásságban és szül találmányokat; a réginek szeretése menti meg a már meglévőt, gonddal szerzettet, hamar eltűnésétől.
     Wesselényi Miklós   

   
Az emberek ritkán érnek el sikert abban, amit nem szívesen csinálnak.
     Johann Wolfgang von Goethe   

   
A sikeres ember az, aki reggel felkel, este lefekszik, és közben azt csinálja, amihez kedve van.
     Bob Dylan

       
Nem akkor nyered el jutalmad, ha belekezdesz valamibe, hanem egyedül és csakis akkor, ha kitartasz mellette.
     Sienai Szent Katalin   

   
Még a leglassúbb is, ha célját nem téveszti szem elől, szaporábban halad, mint az, aki céltalan bolyong.
     Gotthold Ephraim Lessing   

   
Célod beteljesülése után egy dolgot mindenképpen hiányolni fogsz: a vándorlást a cél felé.
     Marié von Ebner-Eschenbach   

   
A siker nélkülözhetetlen előfeltétele, hogy képesek legyünk elutasítani a jelentéktelen feladatokat.
     R. Alec MacKenzie   

   
Az lehet sikeres, aki tesz is valamit, mialatt a sikerre vár.
     Thomas Alva Edison   

   
Aki tudja a hogyant, mindig fog találni munkát. Aki ismeri a miértet, mindig a főnöke lesz.
     Ralph Waldo Emerson   

   
A középszerűség nem a maga mivoltától erős, hanem azoktól a középszerűségektől, amelyeket képvisel; s ebben az értelemben félelmetesen nagy a hatalma.
     Francois-René de Chateaubriand   

   
Az ember csak beszél, de nem mindig cselekszik,
Gyakran hosszú az út a szándéktól a tettig.
     Moliére   

   
Fáradj, míg ez mulandó életben vagy, holtod után bizony eleget nyugodhatsz.
     Apáczai Csere János   

   
A munka meg fog várni, amíg megmutatod a szivárványt a gyereknek, de a szivárvány nem vár addig, amíg végzel a munkával.
     Patricia Clafford   

   
Egy vállalkozás nem képes talpon maradni ma, ha csak azt ismétli, amit tegnap csinált, ha nem növekszik, akkor elpusztul, olyan mint egy élőlény, ha megáll a növekedésben, akkor haldokolni kezd.
     Edgar Lawrence Doctorow   

   
Csak az nem követ el hibát, aki nem csinál semmit.
     Theodore Roosevelt   

   
Egyedül a legnagyobb erő sem tehet mindent, mondhatnám, nem tehet sokat: egyesített erőknek pedig a lehetetlennek látszó is gyakran lehetséges. Mit ér egy csepp víz? De milliomonként egyesült cseppek megdöbbentő erőt fejtenek ki.
     Kölcsey Ferenc   

   
Ha valamit elrontottál, ne próbáld kijavítani. Csináld újra!
     Emile Zola   

   
Sose szakítsd félbe az ellenséget, ha éppen hibát követ el.
     Napóleon Bonaparte