Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Haza

2008.02.23

Hazával kapcsolatos idézetek

       
Az ember sosem tudja, mi is az a karácsony, amíg egy idegen országban el nem veszíti.
     Ernest Hemingway

   
A demokrácia feltétele, hogy az emberek többsége becsületes legyen.
     Ruskin Bond   

   
Nem az a kérdés, hogy fogoly vagy-e, arról van szó, hogy meg ne add magad.
     Názim Hikmet   

   
Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mivelni kötelesség.
     Kölcsey Ferenc   

   
Nem érti ezt az a sok ember,
Mi áradt itt meg, mint a tenger?
Miért remegtek világrendek?
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.
De most sokan kérdik: mi történt?
Ki tett itt csontból, húsból törvényt?
És kérdik, egyre többen kérdik,
Hebegve, mert végképp nem értik -
Ők, akik örökségbe kapták -:
Ilyen nagy dolog a Szabadság?
     Márai Sándor   

   
Nemzetünk szolgálatában meghalni lehet. De elfáradni soha!
     Szálasi Ferenc   

   
Társadalmi szempontból talán a családalapítás a legnagyobb szolgálat, amelyet ki-ki hazája és az egész emberiség javáért tehet.
     George Bernard Shaw   

   
Nem létezik kis nemzet. Egy nép nagyságát nem a lélekszáma határozza meg, mint ahogy egy ember nagysága sem a testsúlyának függvénye.
     Victor Hugo   

   
Kerestem az utat, sirattam a tájat, a patakot, a poros utcát, a nádast, a cserszagú erdőt, mindent, de nem találtam kibúvót, és nem vettem észre, hogy közben - megtaláltam a Hazámat.
     Fekete István   

   
A szülőföld szálai örök összekötők a tájjal és a földdel, amiből az ember lett, és amivé lesz, és nem szakadhatnak el soha.
     Fekete István   

   
Koldusok nemzete vagyunk, kik magokat uraknak álmodják.
     Jókai Mór   

   
Mindenfelé keressük a magyar nemzetet; kinn Ázsiában, fenn a Jeges-tengernél, hátul az őshistóriában, magasan a fényes rangúaknál, csak ott nem keressük, ahol van: körülöttünk és a mai napon.
     Jókai Mór   

   
A mennyországért sem szabad elárulni Magyarországot.
     Jókai Mór   

   
Ha győztök, tudjatok félni; ha vesztetek, tudjatok remélni.
     Jókai Mór   

   
A haza nem oszt ajándékokat, a haza áldozatokat követel.
     Jókai Mór   

   
Magyarországot a pokol kapui sem fogják megdönteni.
     Kossuth Lajos   

       
Mint a villám tépte, magányos fenyő,
Mint a vizét vesztett patak, mint az odébb rúgott kő,
Mint a fáradt vándor, ki némán enni kér,
Otthont, házat, hazát, nyugalmat már többé nem remél.
     Ismerős Arcok   

   
Mint a leszakított, haldokló virág,
Mint az ötmillió magyar, akit nem hall a nagyvilág,
Mint porba hullott mag, mi többé nem ered,
Ha nem vigyázol ránk, olyanok leszünk mi is nélküled.
     Ismerős Arcok   

   
Hideg télben, az esti szélben
A szó megszakad, benned ragad
A fenyő színe, a kenyér íze,
Az ősök dala, a szíved szava,
A szülőföld hív haza.
     Ismerős Arcok   

   
Ahol szeretünk, ott az otthonunk - az otthon, melyet lábunk elhagyhat, de szívünk sohasem.
     Oliver Wendell Holmes   

   
Vezércsillagom az legyen, hogy Magyarország egykor büszkén mutathasson rám.
     Liszt Ferenc   

   
Légy híve rendületlenűl
Hazádnak, oh magyar:
Ez éltetőd, s ha elbukál,
Hantjával ez takar.
     Vörösmarty Mihály   

   
Az otthon az a hely, ahová, ha mennünk kell, be kell, hogy engedjenek.
     Robert Frost   

   
És te Magyarország, édes hazám, a pálosokkal együtt növekedsz és velük hanyatlasz.
     Pázmány Péter   

   
Tied vagyok én nagy haragomban,
Nagy hűtlenségben, szerelmes gondban
Szomorúan magyar.
     Ady Endre   

   
Szomjan halok a forrás vize mellett
Tűzben égek és mégis vacogok
Parazsas kályhánál vad láz diderget
Hazám földjén száműzött vagyok.
     Francois Villon   

   
Hát evezz a part felé még párat,
Ha a világ fordít neked hátat,
És ha utad egyszer a végéhez ér,
Ne felejtsd el, hogy honnan jöttél.
     Magna Cum Laude   

   
Egy csomó ember jár-kel az utcán. Egy csomó ember ÉL az utcán: történnek vele dolgok, ő reagál rájuk, itt-ott hozzátesz valamit a hangulathoz maga is. Otthon van.
     Vassy Zoltán   

   
Nem szabad idegenkért visszatérnünk oda, ahol valamikor otthon voltunk.
     Wass Albert   

   
Ez a szomorú magyar róna,
Halálszagú, bús magyar róna,
Hány megölt lélek sikoltott
Bús átkot az egekig róla.
     Ady Endre   

   
Küldjétek el őket csak egy éjszakára,
Hogy emlékezzenek az anyjuk kinjára.
Csak egy éjszakára:
Hogy bujnának össze megrémülve, fázva;
Hogy fetrengne mind-mind, hogy meakulpázna;
Hogy tépné az ingét, hogy verné a mellét,
Hogy kiáltná bőgve: Krisztusom, mi kell még!
     Gyóni Géza   
   
       
A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek. De ezt olyan nehezen értik meg az emberek.
     Wass Albert   

   
Aki nem tud országáért küzdeni, az nem érdemel országot.
     Wass Albert   

   
Az ember a szíve mélyén örökké oda való, ahol született.
     Tamási Áron   

   
De semmi kincsért s hírért a világon
El nem hagynám én szülőföldemet,
Mert szeretem, hőn szeretem, imádom
Gyalázatában is nemzetemet!
     Petőfi Sándor   

   
Bús magyarok imádkoznak, hallod, Atyánk, hallod?
Se testünkkel, se lelkünkkel nem kívántuk a harcot.
Megbocsátunk mindazoknak, akik reánk törtek,
Csak még egyszer add vissza a drága magyar földet!
     Nemzeti Front   

   
Maradj hűséges a földhöz,
maradj büszke, egyenes és bátor,
maradj tiszta, romlatlan lélek,
és ne fordulj, ne fordulj,
ne fordulj el szülőhazádtól!
     56 csepp vér c. film   

   
Megírták, hogy a régi időkben édes és illő volt meghalni valakinek az országáért. De a modern háborúban nincs semmi édes és illő a halálodban. Úgy fogsz meghalni, mint egy kutya - ok nélkül.
     Ernest Hemingway   

   
Furcsa haza. Az ember fellélegzik, mikor kiér belőle.
     Faludy György   

   
Az ember mozdulhat parancsra. A fiú követheti atyját. De ne feledd, ha királyok mozgatnak is téged, vagy hatalmasok, a lelkedért egyedül te felelsz. Isten előtt állva nem mondhatod, hogy mások parancsára cselekedtél, vagy hogy az erény nem volt járható út a számodra. Az nem lesz mentség.
     Mennyei királyság c. film   

   
Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,
Csak elfajult kor hős elődöket;
A lelkes eljár ősei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövetneket.
S ha a jelennek halványúl sugára:
A régi fény ragyogjon fel honára!
     Garay János   

   
Nemzetünk akkor lesz boldog, nagy, ellenállóképes, ha a gyermeklármától nem halljuk meg a bölcs politikusok dörgő, honmentő szónoklatait.
     Szálasi Ferenc   

   
A történelem kegyes lesz hozzám, mert szándékomban áll átírni.
     Winston Churchill   

   
Bolond és helytelen elesett katonáinkat gyászolni. Inkább meg kellene köszönnünk Istennek, hogy mennyien élünk még.
     George Smith Patton   

   
Engem ide kötött minden, a gyermekkor, a barátok, az újpesti utcák és a Megyeri úti stadion. Most megkérdezhetné bárki, hogy nem bántam- e meg ezt a hűséget. Nyugodt szívvel állíthatom, nem.
     Szusza Ferenc   

   
Minden ország kultúrája lengje körül a házamat. De egyik se szakítson el szülőföldem talajától.
     Mahatma Gandhi   

   
       
Ahol elvesznek a tradíciók, ott kilyukad az idő, és elpereg a múlt.
     Ancsel Éva   

   
Sehol annyi virág
és sehol annyi bánat.
Szeresd jobban, Uram,
az én szegény hazámat!
     Wass Albert   

   
Sokan azt gondolják: Magyarország - volt; én azt szeretném hinni - lesz!
     Széchenyi István   

   
Tied vagyok, tied, hazám!
E szív, e lélek;
Kit szeretnék, ha tégedet
Nem szeretnélek?
     Petőfi Sándor   

   
Mégsem vagy boldog, mert fájdalmad hordod,
és őseid földjére vágyik szíved.
     Hunnia   

   
Eredj, ha gondolod,
Hogy valahol, bárhol a nagy világon
Könnyebb lesz majd a sorsot hordanod,
Eredj...
Szállj mint a fecske, délnek,
Vagy északnak, mint a viharmadár,
Magasából a mérhetetlen égnek
Kémleld a pontot,
Hol fészekrakó vágyaid kibontod.
Eredj, ha tudsz.
Eredj, ha hittelen
Hiszed: a hontalanság odakünn
Nem keserûbb, mint idebenn.
     Reményik Sándor   

   
Ébredjetek föl, Magyarok! Váljatok Nemzetté! Legyetek újra nemzet!
     Adjátok vissza a hegyeimet! c. film   

   
A madárnak szárnya van és szabadsága, az embernek pedig egyetlen szülőföldje és sok kötelessége.
     Tamási Áron   

   
Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak.
     Kodály Zoltán   

   
Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.
     Tamási Áron   

   
Sose szégyelld a származásodat. Lesznek majd, akik az orrod alá dörgölik, de azokat észre sem kell venni.
     Joanne Kathleen Rowling   

   
Mert élek még! Ha törten is,
ha vérben is, ha görcsben is,
még ha utolsó is vagyok,
kit az özönvíz meghagyott,
de harcom végig harcolom
s a lobogót megmarkolom!
     Wass Albert   

   
Messze jövendővel komolyan vess öszve jelenkort;
Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!
     Kölcsey Ferenc   

   
Epévé változék a víz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzó vasszeget
üssenek át,
mikor nem téged emleget!
Hunyjon ki két szemem világa,
mikor nem rád tekint,
népem, te szent, te kárhozott, te drága!
     Dsida Jenő   

   
Egy szűk padlásszoba is lehet otthon. Egy pince is. Még egy gallyakból összetákolt sátor is otthon lehet. Ha az ember önmagából is hozzáad valamit.
     Wass Albert