Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Jóság

2008.02.23

Jósággal kapcsolatos idézetek

       
Az ember gyakran csak azért cselekszik jót, hogy utána büntetlenül tehessen rosszat.
     Francois de La Rochefoucauld   

   
Megveheted egy ember idejét, megveheted egy adott helyen való fizikai jelenlétét, órabérért szakszerű izommozdulatainak meghatározott részét. De lelkesedést nem tudsz vásárolni. Kezdeményezőkészséget sem. A szív, az ész, a lélek odaadását sem. Ezek nem megvásárolhatók, csak elnyerhetők.
     Clarence Francis   

   
Tégy jót, és mindig gondolj arra, hogy lehet, hogy az utolsó órádat éled.
     Talmud   

   
A léleknek is van bája, mely a szív ékessége, a szellem ünnepe. Ám nem mindenki rendelkezhet vele, mert feltétele a belső nagyság. Első lépés, jót mondani ellenségünkről; a második, jót tenni vele. A bosszú lehetőségét kihasználatlanul hagyni; a győzelem pillanatát nagylelkűséggé változtatni. Az erény sohasem színlel, nem ölt magára díszes ruhát, nem ármánykodik, és nem aláz meg senkit, az élet legegyszerűbb és legbonyolultabb pillanataiban is az marad, ami volt: erény.
     Baltasar Gracián   

   
Egészen addig, amíg akár egyvalaki is van, aki hisz a jóban, és meg is küzd érte, addig nem arat diadalt a sötétség. De a sötétség mégis próbálkozni fog, és nekünk nap minden nap éberen kell őrködnünk.
     Peter Freund   

   
És érezzék egy kézfogásról rólad,
hogy jót akarsz, és te is tiszta jó vagy,
s egy tekintetük elhitesse véled:
szép dolgokért élsz - és érdemes élned.
     Váci Mihály   

   
Kétféle ember létezik: a jó és a rossz. A jó ember jobban alszik, viszont úgy néz ki, a rosszak jobban élvezik az ébrenlétet.
     Woody Allen   

   
Akinek jelleme jól rendezett, azoknak élete is rendben van.
     Démokritosz   

   
A tisztesség az, amikor akkor is a jót csinálod, amikor senki nem néz téged.
     Jim Stovall   

   
Akkor élsz, ha másokért élsz.
     Széchényi István   

   
Ami Istent illeti, az én állásfoglalásom agnosztikus. Meggyőződésem szerint az erkölcsi alapelvek elsődleges fontosságának biztos tudata, ami által az élet jobb és nemesebb, nem igényel egy törvényhozót, főleg nem olyat, aki jutalmazásra vagy büntetésre alapozza törvényeit.
     Albert Einstein   

   
Nem hiszek az egyén halhatatlanságában, és az etikát kizárólag emberi ügynek tartom, ami fölött nem áll emberfeletti hatalom.
     Albert Einstein   

   
A szabadság, az erkölcsösség, és az emberi méltóság pontosan abban áll, hogy nem azért cselekszik jól, mert kényszerítve van rá, hanem azért, mert magától belátja, akarja, és azt szereti.
     Mikhail Aleksandrovich Bakunin   


Embernek nem lehet születni, emberré csak válni lehet. Kemény munkával, megfeszített akarattal, a bennünk lévő jó és rossz örök harcának figyelésével. Aki akarja, vállalja a legnagyobb ellenségének, saját lényének, vagyis lényében lévő rossznak, alantasnak legyőzését, az eléri a legnagyobbat, amit a földön elérni lehet. Emberré lesz.
     Bozzay Margit   

   
Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
     Weöres Sándor   

   
A tisztességes életmódnak megvan az az előnye, hogy ha gyökeret ver az emberben, hamarabb megérzi, ha csak egy hajszálnyit is eltér tőle.
     Alessandro Manzoni   

   
Senkinek sem kötelessége, hogy nagy ember legyen, már az is nagyon szép, ha valaki ember tud lenni.
     Albert Camus   

   
Az az erény, Albinus, hogy bármit tesz az ember, s bármint él: mindennek méltán adja meg árát.
     Lucilius   

   
Óvakodj attól, hogy fényűzéssel irigységet kelts. Hordj egyszerű ruhát, de a szépség róla ne hiányozzon.
     Püthagorasz   

   
Az ember azokkal szemben mutatja meg igazi jellemét, akik nem lehetnek hasznára.
     Lothar Schmidt   

   
Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem értékes.
     Albert Einstein   

   
Az idő múlhat, a szépség és a jóság, a szeretet és az igazság nem múlik el az évszázadokkal, nem múlik el az emberekkel, hanem örökös, mint a testetlen valóság, s ezekből annyit kap mindenki, amennyit megérdemel.
     Fekete István   

   
Mindenféle hibát el fogsz követni, ameddig azonban nagylelkű maradsz és igaz, de egyúttal a végsőkig kitartó, nem tudsz komolyan ártani a világnak, és még nagy bajt sem tudsz okozni.
     Winston Churchill   

   
Adj tüzedből lángot annak, aki kér.
     Cicero   

   
A Jóság a természet legtisztább, leghatalmasabb gyökérhangja, amely vigasztal, ad, békét teremt, és sohasem rombol. Adtál-e már a benned rejlő Jóságból teljesen önzetlenül úgy, hogy semmi viszonzást nem vártál érte?
     Szepes Mária   

   
Ha prédikátor vagy moralista lennék, azt mondanám, hogy próbáljuk meg kihasználni életünk minden másodpercét. A pillanat gyermekei vagyunk valamennyien. Belénk van kódolva ugyan a nagyravágyás, a büszkeség és a dac, de belénk van kódolva a segítőkészség és a szeretet is. Talán úgy kellene élnünk - hiszen ki tudja, meddig élhetünk? -, hogy széppé tegyük a magunk, és lehetőleg a mások életét is mindaddig, amíg ez lehetséges.
     Lőrinc L. László   

   
A jóság fontosabb a bölcsességnél, s ennek felismerése már maga is bölcsesség.
     Theodore Isaac Rubin   

   
Megtanultam, hogy az emberek elfelejtik, amit mondasz, és elfelejtik, amit teszel. Az egyetlen dolog, amire emlékezni fognak az, hogy milyen érzéseket váltottál ki belőlük.
     Maya Angelou   

       
Az egész világot félig jónak, félig rossznak kell látni, ilyenformán egyetlen jótett az érdem oldalára billenti mind önmaga, mind az egész világ mérlegét.
     Moses Maimonidész   

   
Szép volna az élet, ha minden ember csak félolyan jó volna, mint amilyennek felebarátját szeretné.
     Móra Ferenc   

   
Ne a rosszat lásd meg; lásd meg a jót.
Ne gondolj gonoszat; gondolj jóra.
Ne halld meg a rosszat; halld meg ami jó.
Ne beszélj gonoszat; beszélj jóról.
Ne cselekedj gonoszat; tedd azt, ami jó.
     Sathya Sai Baba   

   
Jónak lenni nemes dolog. De ha megmutatjuk másoknak, hogy milyen jónak kellene lenniük, az még nemesebben hat, és nem is olyan fárasztó.
     Mark Twain   

   
Senki nem szokott átkot szórni, mert nagyon sokat árt vele a saját karmájának is. Ha valakire átkot küldesz, az mindig visszaér hozzád. Anélkül soha nem hozhatsz létre igazán gonosz varázslatot, hogy ne fizetnél meg érte magad is. A szabály alól senki sem bújhat ki, még a halhatatlanok sem. Ez az oka annak, hogy olyan ritkák az igazi átkok.
     Laurell Kaye Hamilton   

   
Légy becsületes, és soha ne szégyelj helyesen cselekedni; döntsd el, hogy helyes az, amire gondolsz, és tarts ki mellette.
     George Eliot   

   
Ha egyetlen szív fájdalmát enyhítem:
nem éltem hiába;
ha könnyítek egyetlen életen:
nem éltem hiába;
ha lepottyant madárfiókát visszarakok a fészkébe, a fára:
nem éltem hiába.
     Emily Dickinson   

   
Légy őszinte és csak a becsületre adj,
Ne mondj ki szót, mely nem a szívből fakad.
     Moliére   

   
A rágalomra nincs semmilyen gyógyszer itt:
Hát bolond, aki a pletykára hederít.
Igyekezzünk tehát okosan élni s tisztán,
S ne törődjünk vele, hogy mit fecseg a hitvány.
     Moliére   

   
Jó s igaz ember az érdemesen mindig könyörül, de megválasztja, mit ad, tudván, mi arany, s mi üresbab.
     Horatius   

   
Nem vagyunk mindig annyira bűnösök, mint amennyire érezzük magunkat, de annyira bűntelenek sem, mint ahogy hinni szeretnénk.
     Alice Miller   

   
Az életben gyakrabban aratunk tetszést hibáinkkal, mint jó tulajdonságainkkal.
     Francois de La Rochefoucauld   

   
Mit csinálna nélkülem? Barátnak nem elég értelmes, pártfogoltnak cseppet sem hálás. Senkinek nem volna türelme hozzá. Sajnálom, mert a világon semmi kvalitás nincs benne. Ha magára hagynám, az volna az érzésem, csecsemőt tettem ki a kapu elé, vagy béna nyomorékot ültettem az utcasarokra. Az, hogy ismerem, és más nem vállalja, kötelez engem. Valami belső törvény ez. Nem tehetek ellene.
     Szepes Mária   

   
Hét tulajdonságáról ismerni meg a bölcset: nem beszél az előtt, ki tudomány - és korra nézve őt megelőzi, nem szakítja félbe más beszédét, nem válaszol elhamarkodva, kérdez s felel, amint illik, rendet tart a beszédben, megmondja, ha nem érti, s helyesli az igazat.
     Talmud   

   
A bűn az, ami hátráltat abban, hogy jobban szeressek.
A bűn az, ami a világot embertelenné teszi.
A bűn az, ha elfelejtem az inspirációmat, és tétlen maradok.
A bűn az, ha nem teszem meg a jót, amit megtehetek.
     Henri Boulad