Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Társadalom

2008.02.13

Idézetek a társadalomról

       
Azt hiszik, hogy a vallási szabadság csatáját kétszáz éve megnyerték az USA-ban. Azonban az azóta eltelt időben, és most is, hatalommal bíró hangok mindig felszólaltak a bigottság és a gondolatok ellenőrzése mellett. Hasznos lenne összegyűjteni az összes bármilyen hívő (és hitetlen) nagy ember és asszony gondolatait e tárgyban, hogy meggyőzzük magunkat, hogy mi, a szabadság emberei és asszonyai nem vagyunk, és soha nem voltunk egyedül.
     Isaac Asimov   

   
Egy pluralista társadalomban egyetlen csoport sem írhatja elő a hitünket vagy erkölcsi szabályainkat, akármilyen nagy vagy erős is.
     James Armstrong   

   
Az emberek teremtik az isteneiket, nem csak kinézetükre, hanem életmódjukra is.
     Arisztotelész   

       
A hivatallal és címmel való azonosulásban van valami csábító, aminek következtében sok férfi voltaképpen nem más, mint a társadalom által megszavazott méltóságuk. Hiábavaló dolog lenne e héj mögött személyiséget keresni. A parádés cicoma mögött csak egy szánalmas emberkét találnánk. A hivatal (vagy a mindenkori külső héj) ezért olyan csábító: mert olcsó kompenzáció a személyes fogyatékosságokért.
     Carl Gustav Jung   

   
Kérlek, törd össze ezt a poharat - és szabadíts meg bennünket az átkozott előítéleteinktől, és a hülye mániától, hogy mindent meg kell magyarázni, és hogy csak azt merjük megtenni, amit a többiek helyeselnek.
     Paulo Coelho   

   
Senki sem különálló sziget; minden ember a kontinens része, a szárazföld egy darabja; ha egy göröngyöt mos el a tenger, Európa lesz kevesebb, éppúgy, mintha egy hegyfokot mosna el, vagy barátaid házát, vagy a te birtokod; minden halállal én leszek kevesebb, mert egy vagyok az emberiséggel; ezért hát sose kérdezd, kiért szól a harang: érted szól.
     John Donne   

   
Nem a mi dolgunk igazságot tenni
A mi dolgunk csak: igazabbá lenni.
     Reményik Sándor   

   
A mém lehet egy dallam, egy gondolat, egy jelszó, ruhadivat, edények készítésének vagy boltívek építésének módja. Éppúgy, ahogy a gének azáltal terjednek el a génkészletben, hogy spermiumok vagy peték révén testből testbe költöznek, a mémek úgy terjednek a mémkészletben, hogy agyból agyba költöznek egy olyan folyamat révén, melyet tág értelemben utánzásnak nevezhetünk.
     Richard Dawkins   

   
A történelemben, amikor az egyház és az állam egyesült, isten és a gonosz mindenképpen úgy lettek definiálva, hogy mi találtatott megfelelőnek vagy kellemetlennek a kormánynak. És az emberi természettel kapcsolatosan az a bajos és örök igazság, hogy a legrosszabb erkölcsi gonoszságokat gyakran ügyesen palástolták igazságként, és kikiáltották a világnak.
     Dennis Crews   

   
Tudom, hogy az emberi előítélet - különösen a faji és vallási - szörnyen betokosodott és tartós.
     Stephen Grover Cleveland   

   
Teljesen az állam és az egyház szétválasztása mellett vagyok. Úgy gondolom, hogy mindkét intézmény magától is becsavarodik, együtt biztos halált jelentenek.
     George Carlin   

   
A fejlődés, a gondolatszabadság és az egyházi hatalom hanyatlása együtt jár.
     John Bagnell Bury   

   
Minél többet tanulmányozom a vallásokat, annál inkább meg vagyok győződve, hogy az ember soha nem imádott mást, mint magát.
     Richard Burton   

   
Manapság a vallásos frázisok [a politikában] nem egy érzés kifejezései, hanem egy köpönyeg azok hiányának eltakarására.
     Irving Brant   

   
Nincs nagyobb dögvész egy államban, mint a vallási buzgalom erkölcsösség nélkül.
     Jeremy Bentham   

   
Az ültetvényeken, a templomban, az udvarházban és a városházán szünet nélkül sulykolták a rabszolgákba, hogy származásuk okán alsóbbrendűek, és a nyomorúságuk Isten rendelése. A Szentírás is jóváhagyja a rabszolgaságot, ez számtalan passzusával bizonyítható. Ez a "különleges intézmény" így tarthatta fenn magát minden gyalázatossága ellenére, amely még a haszonélvezői számára sem maradhatott teljesen észrevétlen.
     Carl Sagan   

   
Isten eszméje lemondást jelent az emberi értelemről és igazságról; az emberi szabadság döntő tagadása szükségképpen az emberiség rabszolgává válását jelenti elméleti és gyakorlati értelemben is.
     Mikhail Aleksandrovich Bakunin   

   
Isten, vagyis inkább Isten képzete a beletörődése és az intellektuális és erkölcsi oka a földi rabszolgaságnak, és az ember szabadsága soha nem lesz teljes addig, amíg az égi mester eszméjét teljesen ki nem irtották.
     Mikhail Aleksandrovich Bakunin   

       
Hogyne védeném az embereket, mikor tudom, hogy bűneik felét tájékozatlanságból, tapasztalatlanságból és ostobaságból követik el?
     Nyikolaj Vasziljevics Gogol   

   
A hatalom csak eszköz, végcél a népek boldogítása.
     Deák Ferenc   

   
A filozófusok a világot csak különbözőképpen értelmezték; a feladat az, hogy megváltoztassuk.
     Karl Marx   

   
A vallást, mint a nép illuzórikus boldogságát megszüntetni annyi, mint a nép valóságos boldogságát követelni.
     Karl Marx   

   
Örüljünk, okosabb világ van,
Örüljünk, hogy mi élünk abban.
     Madách Imre   

   
A fecsegés, a pletykálkodás nem léhaság. Nem a férfiak idegeit nyomorító női lelemény. A fecsegés és a pletykálkodás olyan evolúciós vívmány, ami stabilizálja a társadalmakat.
     Csermely Péter   

   
Az is tolvaj, aki az emberek bizalmát meglopja.
     Móricz Zsigmond   

   
Építsetek több sportpályát, kevesebb börtönre lesz akkor szükség.
     Avery Brundage   

   
Minél többet tudsz meg az emberekről, csak annál jobban utálod majd őket.
     Kurt Vonnegut   

   
Az ember már-már elhitte, hogy egy újfajta gyermekei készülődnek az emberiség megváltására, virág koszorúzta fejjel, mosolygó ajakkal, minden földi hamisságtól megváltott szívvel, melynek kamráiban méz kering az ecet és a só helyén. Már-már elhitte, hogy boldogok.
     Ray Douglas Bradbury   

   
Az a baj velünk, emberekkel, hogy a boldogságra leginkább csak emlékezünk.
     Osvát Ágnes   


Mindenki színes bőrű, különben nem látszana.
       

   
A tömegkommunikáció valójában már évtizedek óta sikeresen végzi a tömegember klónozását.
     Turgonyi Zoltán   

   
A pletyka voltaképp maga a hír, amely vörös szatén szerelésben szalad önmaga előtt.
     Liz Smith   

   
Magától értetődőnek tartjuk ezen igazságokat: hogy minden ember egyenlőnek teremtetett, teremtőjük bizonyos elidegeníthetetlen jogokkal ruházta fel őket, melyek között ott van az élethez, a szabadsághoz és a boldogság kereséséhez való jog. E jogok biztosítására kormányokat állítottak fel az emberek, és ezen kormányok a hatalmukat a kormányozottak egyetértéséből nyerik.
     Thomas Jefferson   

       
Ne sirassátok azt, ami tönkrement, ne sirassátok! Ami jön, az az új, ami ismeretlen, azt is meg kell, hogy ismerjétek.
     Szabó Magda   

   
Aludni jó; jobb lenni béna bálvány,
a szenny s a romlás esztelen korát
nem látni s így heverni, néma márvány -
ne nyúlj hozzám. Menj csendesen tovább.
     Buonarroti Michelangelo   

   
Az anyagi súly becsessé teszi az aranyat, az erkölcsi az embert.
     Baltasar Gracián   

   
A katonai uralom az, amikor egy ország saját maga ellen tart fenn hadsereget.
     Osvát Ernő   

   
A művészet nem az, hogy meg tudunk-e rendezni egy ünnepet, hanem, hogy találunk-e olyanokat, akik örülnek neki.
     Friedrich Nietzsche   

   
Hogyha gaz vezetői vannak, szörnyű ám a nagy tömeg.
     Oresztész   

   
Az igazság vallási kérdésekben egyszerűen az a vélemény, amely fennmaradt.
     Oscar Wilde   

   
A falnak füle van, sőt nyelve is.
     Lope De Vega   

   
Rád is tartozik az, ha a szomszédod fala lángol.
     Horatius   

   
Nem álmodozhatunk többé beton-paradicsomokról, ahol gépzenére andalog az akkordmunka utáni szabadidőben egy félhülyére civilizált, képes újságok műveltségi szintjére nevelt, családokban is elbújtatott önkéntes titkos rendőrök által ellenőrzött és megfélemlített, igazi és bátor élvezetekre képtelen, szórakozásra örökké éhes, félművelt, indulatait olcsó bódítószerekkel közömbösítő társadalom.
     Márai Sándor   

   
Amikor az emberek boldogok, mindig jók, de ha jók, akkor csak ritkán boldogok.
     Anthony de Mello   

   
Mit gondolsz, mi a helyesebb, ha embertársaid egyéniségében a hibákat, ütközőpontokat keresed, vagy az, miképpen tudod megérteni őket, s amennyire jellemük befogadja, megpróbálsz összehangolódni velük a saját törvényeik szerint?
     Szepes Mária   

   
Nem lehet egészséges az a társadalom, amelyben elítélik a különcöket.
     John Stuart Mill   

   
Ahol nincsenek törvények, és minden ember azt teszi, ami számára helyesnek tűnik, ott van a legkevesebb valódi szabadság.
     Henry Martyn Robert   

   
Akkoriban a nagy háború előtt még nem volt teljesen mindegy, hogy egy ember él-e vagy meghalt. Hogyha valaki a halandók sorából kihullt, nem lépett azonnal egy másik a helyére, hogy a halottat elfeledtesse, hanem a helyén hézag maradt.
Mindennek, ami nőtt, sok idő kellett a növéshez. És mindennek, ami elpusztult, sok idő kellett, hogy elfeledjék. Az emberek abban az időben emlékeikből éltek, mint ahogy ma abból a képességünkből élünk, hogy gyorsan és erélyesen el tudunk felejteni mindent.
     Joseph Roth   

       
Egy ember halála tragédia. Millióké statisztika.
     Joszif Visszarionovics Sztálin   

   
Még egyszer elmondom csendben az imámat:
Uram, az emberek gyarlók és hibáznak...
Vége a világnak!
     Seress Rezső   

   
Minden emberi kapcsolatban a legfontosabb a beszélgetés, de az emberek már nem beszélgetnek egymással, nem ülnek le csak azért, hogy beszéljenek és meghallgassák egymást. Színházba járnak, moziba, tévét néznek, rádiót hallgatnak, könyvet olvasnak, de alig beszélnek egymással. Ha meg akarjuk változtatni a világot, vissza kell térnünk abba a korba, amikor a harcosok leültek a tűz köré, és történeteket meséltek.
     Paulo Coelho   

   
Az írásdüh egy romlott kor tünete.
     Michel de Montaigne   

   
Tudom, hogy a világ másnak lát, nem annak, amik vagyunk.
     Szerelmes hangjegyek c. film   

   
A nő és a férfi külön faj, soha nem fogják teljesen megérteni egymást.
     Szex és New York c. film   

   
Normálisnak lenni nem erény, hanem a gyámoltalanság jele.
     Átkozott boszorkák c. film   

   
Sok út van, amit követhetünk az életünk alatt, de a nagy többség azt választja, hogy követi a csordát a széles és könnyen járható, kikövezett úton, ami csak spirituális középszerűséghez és stagnáláshoz vezet. Az út végén nem hagynak nyomot a létezésük mögött, és egyszerűen feledésbe merülnek. Mint a marhák, követik az előttük álló egyedet, kevés fogalommal arról, hogy mit is csinálnak, és egyenesen besétálnak a semmiségbe. Azért választják ezt az utat, mert ez ajánlja számukra a legkevesebb ellenállást és a legkényelmesebb életet.
     Varg Vikernes   

   
A drogfogyasztás az ember söpredéke, a világ szemete.
     Varg Vikernes   

   
Egy igazán értelmes nő megérti, hogy a háziasszony feladatai, a gyermeknevelés és a főzés nem lealacsonyító. Ez kulcsfontosságú feladat az egész nép, az egész nemzet számára, és senki más nem tudja elvégezni. A férfiak semmiképpen sem! A nőknek nem véletlenül van méhe és mellei. Így rendelte a természet, akár tetszik nekünk, akár nem.
     Varg Vikernes   

   
A mozdony többet tett az emberiség egyesítéséért, mint az összes filozófus, költő és próféta a világ kezdete óta.
     Henry Thomas Buckle   

   
Hogyan kell a politikával foglalkoznunk? Tégy vele úgy, mint a tűzzel: ne menj hozzá nagyon közel, mert megégsz, nagyon messze se, mert megfázol.
     Antiszthenész   

   
Nem a nyomor, nem a mohóság, hanem a hatalom szeretete az emberek démona.
     Friedrich Nietzsche   

   
Ne beszéljünk addig nagy felfedezésekről vagy haladásról, míg a világon egyetlen boldogtalan kisgyerek is létezik.
     Albert Einstein   

   
Az ember a legkegyetlenebb állat.
     Friedrich Nietzsche   


Feltámad sok már feledett szó, és feledésbe hull sok most kedvelt, ha netán így dönt a gyakorlat.
     Horatius   

   
A tudattalan nem törölhető el kiáltványokkal vagy tiltásokkal.
     Alice Miller   

   
Olyan kor van most, hogy a nyomulás
általános követelmény, a vonulás
többiekkel menni, max. előzgetni, ennyi.
     Kaukázus   

   
Ez hát civilizációnk nagyszerű csodája!
A szerelmet egészen mindennapivá tették!
     Antoine Barnave   

   
Antivirtuális valóság-valóban, űrkréta korban - emberszaurusz énünk digitális kőbaltát markol…
     Pálnagy László   

   
A tulajdonképpeni tömegember elvi alapon nem lát be semmit, és erre egyáltalán nincs is szüksége, mert az egyetlen, aki hibát követhet el, az a nagy Anonimus, akit konvencionálisan "államnak" vagy "társadalomnak" neveznek.
     Carl Gustav Jung   

   
A nyájban nincs kétely, és a nagyobb tömeg mindig a jobbik igazság birtokosa - de a nagyobb katasztrófák is benne gyökereznek.
     Carl Gustav Jung   

   
Más klíma más szokást s viselkedést kívántat. (...) A más beszéd, a más észjárás és a tett gyakran megszégyenít újonnan jötteket.
     Pierre Corneille   

   
Embernek lenni nagy betegség. És gyógyíthatatlan is.
     Rejtő Jenő   

   
A hazaszeretet ott kezdődik, amikor egymást szeretik azok, akik egy hazában élnek. De ezt olyan nehezen értik meg az emberek.
     Wass Albert   

   
Milyen sivár az a kor, melyben könnyebb egy atomot szétrombolni, mint egy előítéletet!
     Albert Einstein   

   
A jó barátok hiányából irigylésre vagy gőgre lehet következtetni. Némely ember csak annak a szerencsés körülménynek köszönheti barátait, hogy nincs alkalma az irigységre.
     Friedrich Nietzsche   

   
Az emberek nagy része manapság nem éli valódi életét. Egy ál-élet az, amelyet az emberek folytatnak, telve hazugságokkal, gonoszságokkal, nyomorúságokkal.
     Krúdy Gyula   

   
Ha arra törekszel, hogy az örök mértéket kövesd: ne botránkozz azokon, kik nem erre igyekeznek, hanem törekvéseik ingadozva ágaznak a sokféle véges és változó mérték között. Ne azt nézd, hogy mijük nincsen, hanem hogy mijük van; mert még a legnyomorultabbnak is van olyan lelki kincse, mely belőled hiányzik. Kifogásolni, fölényeskedni bárki tud; tanulj meg mindenkitől tanulni.
     Weöres Sándor   

   
Ami nem lehet a tiéd, mindig az kell,
neked ez a kereszted, a sorsod, ami hajt,
de ha megkaptad, már nem érdekel,
ott rohad a szemétdombon majd.
     Depresszió   

   
Az új véleményeket mindig gyanakvás és rendszerint ellenkezés fogadja csak, és csupán azért, mert még nem általánosan elismertek.
     John Locke   

   
Kevésre és sokra, mindenre és semmire képes; nem angyal, nem állat: csak ember.
     Blaise Pascal   

   
Agyamat néha vad riadó veri föl;
Sivatagba futni az emberek elől!
     Moliére   

   
Mert a nevetségest hamarabb megjegyzi akárki, s őrzi eszében, mint amit elfogad, és mire felnéz.
     Horatius   

   
Oly korban éltem én e földön,
mikor az ember úgy elaljasult,
hogy önként, kéjjel ölt, nemcsak parancsra.
     Radnóti Miklós   

   
Ahol megszületik egy magasabb kultusz, ott véget ér a hanyatlás.
     Szepes Mária   

   
A fiatalok álmodják mindig az igazit, de az ágyukat az öregek vetik meg.
     Garas Dezső   

   
Nem számít, hogy mások mit mondanak, a szavak és az eszmék meg tudják változtatni a világot.
     Holt költők társasága c. film   

   
Az egyetlen, ami rosszabb a rituáléknál az, ha már nem adunk a rituálékra sem.
     Született feleségek c. film   

   
Bűn másokról rosszat gondolni, de ritkán tévedés.
     Henry Louis Mencken   


Nem csak a gazdagoké a világ fénye, csodája.
     Horatius   

   
Túl volt immár az iskolákon,
Régen kijárta azokat,
És benn volt a világban,
Az életben, az emberek között,
Hol minden lépten meglökik az embert,
S minden lökés egy darabot töröl le
A lélek zománcából
S az orcának szinéből.
     Petőfi Sándor   

   
Milyen felemás érzések közt élünk,
milyen sokféle vonzások között,
pedig zuhanunk, mint a kő
egyenesen és egyértelmüen.
     Pilinszky János   

   
Víz és por.
Csókolóznak egy pocsolya tetején.
Ölelkeznek, sárrá koldulva végzetük...
Arcukat egymás sarával kenik.
Álarcot akar hazug világuk.
     Pálnagy László   

   
Legkicsinyebb vétkét is mind megrójuk a jónak, ám, ha a gaz követ el súlyos bűnt, néma az ajkunk.
     Horatius   


       
Emberek, kiket nem értek, ti a vesztetekbe rohantok,
vitáztok, háborúztok, míg végleg fel nem robbantok.
     Fluorid   

   
Olyan mélységekbe süllyedünk, ahol már az egyértelműt is megkérdőjelezi az intelligens ember.
     George Orwell   

   
Mindig az van, hogy valaki akar, és valaki ad, de nehéz eldönteni, hogy ki mit akar, és ki mit ad. Még akkor is, ha minden jól megy.
     Bret Easton Ellis   

   
Mily` különös a mi helyzetünk, a Föld gyermekeié! Csak rövid látogatásra van itt mindenki. Nem tudja, miért, de néha azt hiszi, hogy sejti.
     Albert Einstein   

   
A világ egy veszélyes hely, nem azok miatt, akik gonoszságokat követnek el, hanem azok miatt, akik ezt tétlenül nézik.
     Albert Einstein   

   
Magányra ítélt
Nagy darabok
Vagyunk, de én
Igent mondok,
Mert szép próbálkozás az élővilág.
     Kispál és a borz   

   
A becsvágy a bukás utolsó mentsvára.
     Oscar Wilde   

   
Mi, állatok, akik magunkat embernek tartjuk, nekünk is vannak gonosz, gyűlöletes gondolataink.
     Adeline McElfresh   

   
Mi, állatok, akik embernek nevezzük magunkat, nagyon is vérszomjasak vagyunk.
     Adeline McElfresh   

   
Lánc az emberiség nyaka körül az, hogy elfogadjuk mások ítéletét.
     Geoff Tate   

   
Amikor ételt adtam a szegényeknek, szentnek neveztek. Amikor megkérdeztem, hogy a szegényeknek miért nincs mit enniük, kommunistának neveztek.
     Hélder Câmara   

   
A középszerűség nem a maga mivoltától erős, hanem azoktól a középszerűségektől, amelyeket képvisel; s ebben az értelemben félelmetesen nagy a hatalma.
     Francois-René de Chateaubriand   

   
Lényeges dolgokat emberek között soha nem a szavak, mindig csak a magatartás és a cselekedetek intéznek el.
     Márai Sándor   

   
A szemet-szemért az egész világot vakká teheti.
     Mahatma Gandhi    

   
A tudás veszélyes lehet, a közömbösség azonban összehasonlíthatatlanul veszélyesebb nála.
     Teller Ede

   
A nagyvilági életben szükségünk van olyan arckifejezésekre is, amelyek nem mások, mint álarcok. Némely embernek csak akkor látszik meg az igazi arca, amikor a halál csinálja azt.
     Krúdy Gyula   

   
Bizonyára el tudod képzelni, micsoda káosz lenne a világon, ha mindenki azt mondaná: "Független akarok lenni, felelősség nélküli, és szabadon ki akarom mondani, amit gondolok, és azt szeretném csinálni, amit én akarok." Mindnyájunknak szabadságunkban van úgy beszélni és cselekedni, ahogy egyénileg akarunk - föltéve, hogy a beszédnek és cselekedetnek ez a "szabadsága" nem okoz kárt embertársainknak.
     Truman Capote   

   
A civilizáció annyit jelent, hogy az eszkimók meleg lakásokat kapnak, és azért kell dolgozniuk, hogy pénzt keressenek hűtőszekrényre.
     Gábriel Laub   

   
Civilizációnk ellen nem követhetünk el nagyobb árulást, mint ha elhitetjük az emberekkel, hogy a civilizációt csak külső erők fenyegethetik.
     Georges Bemanos   

   
Tulajdonképpen csak olyankor hiszem, hogy vége a világnak, amikor újságot olvasok.
     Friedrich Dürrenmatt   

   
Nyilvánvaló, hogy a nagyváros nem igazi dzsungel, hanem emberi állatkert.
     Desmond Morris   

   
A csoportok javára válik, ha tagjaik beszélnek egymással és tanulnak egymástól, de a túlságosan sok kommunikáció paradox módon ugyanennyire csökkentheti a csoport egészének intelligenciáját.
     James Surowiecki   

   
Az őrület kivétel az egyénben, de szabály a csoportokban.
     Friedrich Nietzsche   

   
Egy igazán jó ember jó marad akkor is, ha hatalmat kap. És fordítva, egy velejéig romlott gazember mindig is a saját önző, mocskos céljaira fogja gonoszul felhasználni a mégoly nagyszerű tehetségét is. A középszerű és átlagos, kicsit jó, kicsit rossz emberek az igazi zsákbamacskák, náluk soha nem lehet előre megmondani, mit tesz velük a hatalom. Egy átlagos emberbe sokkal nehezebb belelátni.
     Laurell Kaye Hamilton   

   
A régóta keresett hiányzó láncszem az állatok és a valóban emberi ember között mi vagyunk.
     Konrad Lorenz   

   
A technika erőfeszítés annak érdekében, hogy elkerülhessük az erőfeszítéseket.
     José Ortega y Gasset   

   
A többség elszántan kapaszkodik a meglévőbe; a haladás kerekét mindig egy kisebbség lendíti tovább.
     Bertrand Russell   

   
Megütnek s visszaütsz: a természet ősállati szabályai szerint jársz el. De ha megütnek s mert félsz visszaütni nyomban, az ütést napok múltával adod más alakban vissza: emberi módon cselekszel. S ezt a kimondottan emberi jellemvonást nevezzük bosszúnak. Hogy gazságot gazsággal torol meg s ezt büntetésnek nevezi.
     Wass Albert   

   
Jegyezd meg jól: bármilyen bűzös és bármilyen ocsmány is legyen az állati dög, amit az útszélén látsz, senkinek sem használsz azzal, ha belerúgsz. Mindössze a cipődet szennyezed be vele.
     Wass Albert   

   
Aki azt akarja, hogy mindenki szeresse, sokat kell hazudnia.
     Fekete Gyula